Vezetőség

Pál Tibor József
Pál Tibor Józsefigazgató
Stix Mária
Stix Máriaigazgatóhelyettes
Vida Virág Ágnes
Vida Virág Ágnesigazgatóhelyettes

Pedagógusok

Alsó tagozat

1.a  Dobrovolni-Gazdag Márta Zsuzsanna
tanító - német idegen nyelvi műveltségterület

Vámosi Mariann
tanító - vizuális nevelés műveltségterület

1.b  Deák Endre
tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Rotkainé Pászti Lívia
tanító - magyar nyelv és irodalom, ének műveltségterület, 
okleveles család- és gyermekvédő tanár, drámapedagógus, mesterpedagógus

1.c  Bodorné Ács Gabriella
tanító - testnevelés műveltségterület

Will-Polgár Judit Margit
tanító - testnevelés és gyógytestnevelés műveltségterület

2.a  Szekeres Zsuzsanna
tanító - rajz műveltségterület

Molnár-Török Judit
tanító - informatika műveltségterület

2.b Czink Ildikó
tanító - testnevelés műveltségterület

Frankné Varga Katalin
tanító - testnevelés műveltségterület

2.c  Gyulainé Vadász Ágnes
tanító - rajz műveltségterület

Kocsisné Dóra Ildikó Ilona
tanító - magyar nyelv és irodalom, népművelés műveltségterület

3.a  Buda Éva
tanító - rajz műveltségterület

Gulyás Valéria Katalin
tanító - matematika, testnevelés műveltségterület

3.b  Dávid Zoltánné
tanító - népművelés műveltségterület, történelem szakos tanár

Nemesné Bocz Gabriella
tanító - ének-zene műveltségterület

3.c  Drinóczi Szilvia
tanító - informatika műveltségterület

Farkas Fanni
tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségterület

4.a Lőrinczné Földi Klára
tanító - testnevelés, német nemzetiségi műveltségterület

Bánlakiné Szabó Zsuzsanna
tanító - rajz műveltségterület

4.b Pusztainé Farkas Gabriella
tanító - testnevelés, matematika műveltségterület

Tóth Eszter
tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségterület

4.c Kranczné Bán Magdolna
tanító - angol műveltségterület

Buzás Andrea
tanító

Felső tagozat

5.a  Rácz Nóra
német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár, mesterpedagógus

5.b  Szerafin Ildikó
természettudomány, biológia, földrajz szakos tanár

5.c  Ringenbach Beáta
történelem, honismeret, etika szakos tanár

6.a  Királyné Szalkai Éva Ildikó
matematika, fizika szakos tanár

6.b  Varga Rita
testnevelés szakos tanár

6.c  Csontosné Csuka Erika
matematika és technika szakos tanár, angol nyelvoktató tanító

7.a  Dala Viktória
angol nyelv szakos tanár

7.b  Stix Mária
ének-zene, etika szakos tanár

7.c  Frey István
német nyelvi és német nemzetiségi tanító, technika, etika szakos tanár

8.a  Tóthné Kormos Zsuzsanna
angol nyelv szakos tanár

8.b  Szoboszlai Edit
természettudomány, biológia, technika, informatika szakos tanár, mesterpedagógus

8.c  Szűcs István
magyar nyelv és irodalom, történelem, etika szakos tanár

További pedagógusok

Bakóné Hanol Kitti
tanító

Balog Emese
gyógypedagógus

Blumenschein Tímea
tanító

Csizmaziáné Elter Emőke
magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár

Enyedi Attila István
testnevelés szakos tanár

Farkas Beáta Mária
magyar, német és nemzetiséginémet szakos tanár

Fodor Edina
informatika, matematika szakos tanár

Fuchs János
informatikus könyvtáros

Halmai Krisztina
tanító - testnevelés műveltségterület

Heberlingné Gergity Nikolett
tanító - német nyelvi és német nemzetiségi műveltségterület

Heil Ákos
tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Kertész Judit
tanító - angol műveltségterület

Kilián-Ivanecz Mónika
matematika, történelem szakos tanár

Király László
rajz szakos tanár

Lászlók Éva
ének-zene szakos tanár (óraadó)

Pál Tibor József
tanító - informatika műveltségterület

Pongrácz Zsófia
gyógypedagógus, logopédus

Rácz-Ruppert Orsolya Anna
tanító - magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Radva Dóra
testnevelés szakos tanár

Takács Ferencné
német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár (óraadó)

Talabér Emánuel György
kémia szakos tanár

Balaskóné Antal Karolina
iskolatitkár

Csóka Brigitta
pedagógiai asszisztens

Ferenczné Éhl Cecília
pedagógiai asszisztens

Tarnainé Apró Csilla
pedagógiai asszisztens

Sági Ildikó
adminisztrátor

Hús Lajos
futár

Ábrahám Béla
rendszergazda