Iskolatörténet

1983. augusztus 28-a nagy nap volt az intézmény életében. Ezen a napon adták át a Szekszárd baktai városrészében felépített általános iskolát. 1983 szeptemberében 43 osztályban 1025 diák kezdhette meg a tanévet.
Image
Image
Az iskola épülete 28 tantermet, egy nagyméretű tornatermet, főzőkonyhát, éttermet, szertárakat, valamint gyermek- és fogorvosi rendelőt is magába foglal. Szekszárdon ekkor ez volt az ötödik általános iskola - ezért is kapta az 5. számú Általános Iskola nevet -, de jelentősége abban rejlett, hogy az egyre terjedelmesebb déli városrész egyetlen oktatási intézménye, valamint nemcsak a város, de Tolna megye legnagyobb iskolája is lett. A demográfiai hullám tetőzésekor, az 1980-as évek közepén nemcsak az aulában, de még az iskola éttermében is folyt a tanítás. Az intézmény közvetlen környezetében elkezdtek épülni a lakótelepek, és volt néhány olyan tanév is, amikor a szomszédos lakótelepi garázssoron kettő garázst is bérelnie kellett az iskolának, mert a kiemelkedően magas tanulói létszám miatt nem volt elegendő tanterem, így még a garázsokban is tanórákat tartottak. Természetesen a nevelők létszámának igazodnia kellett a tanulói létszámhoz, így a kezdeti 71 fő helyett 1985-ben már 83 kolléga volt a tantestületben.
Image
1988-ban 31 tanulóval indult el a német nemzetiségi oktatás az intézményben (akkor az intézménynek összesen 1183 tanulója volt). A német nyelv szerepének erősödésével a ’90-es évek elejére kezdett háttérbe szorulni az orosz mint idegen nyelv oktatása, és helyette megjelent az angol mint választható nyelv a közoktatásban. 
Névadás

A szekszárdi 5. számú Általános Iskola 2011. augusztus 1. óta viseli Baka István költő, műfordító nevét. Intézményünk névadója 1948. július 25-én született Szekszárdon.

A tanulói létszám alakulása
A demográfiai hullám tetőzésekor, az 1980-as évek közepén nemcsak az aulában, de még az iskola éttermében is folyt a tanítás. Az intézmény közvetlen környezetében elkezdtek épülni a lakótelepek, és volt néhány olyan tanév is, amikor a szomszédos lakótelepi garázssoron kettő garázst is bérelnie kellett az iskolának, mert a kiemelkedően magas tanulói létszám miatt nem volt elegendő tanterem, így még a garázsokban is tanórákat tartottak. Természetesen a nevelők létszámának igazodnia kellett a tanulói létszámhoz, így a kezdeti 71 fő helyett 1985-ben már 83 kolléga volt a tantestületben. 

Nyelvoktatás
1988-ban indult el a német nemzetiségi oktatás az intézményben 31 tanulóval. A német nyelv szerepének erősödésével a ’90-es évek elejére kezdett háttérbe szorulni az orosz mint idegen nyelv oktatása, és helyette megjelent az angol mint választható nyelv a közoktatásban.
A 2021-2022-es tanévtől felmenő rendszerben a 4. osztálytól kezdve heti 5 órában biztosítjuk a tehetséges, érdeklődő gyerekek számára az angoltagozatos képzést.

Image
Image
Image
Image