Iskola története

1983. augusztus 28-a nagy nap volt az intézmény életében. Ezen a napon adták át a Szekszárd baktai városrészében felépített, akkori nevén Baktai Általános Iskolát. Az intézmény első igazgatója Kékesi János volt, akinek a vezetésével 1983 szeptemberében 43 osztályban 1025 diák kezdhette meg a tanévet.

Szekszárdon ekkor ez volt az ötödik általános iskola (később ezért is kapta az V. számú Általános Iskola nevet): jelentősége abban rejlett, hogy az egyre terjedelmesebb déli városrész egyetlen oktatási intézménye, egyben nemcsak a város, de Tolna megye legnagyobb iskolája lett.

Image

A szekszárdi V. számú Általános Iskola 2009. augusztus 1. óta viseli Baka István költő, műfordító nevét.

A 2020/2021-es tanévben lezajlott az iskola energetikai felújítása, így 2021. szeptemberében egy szép, megújult épületben kezdődhetett a tanítás.

Az iskola épülete 28 tantermet, egy nagyméretű tornatermet, konditermet, két számítógéptermet, főzőkonyhát, éttermet, szertárakat, könyvtárat valamint gyermek- és fogorvosi rendelőt foglal magába.

Image

A tanulói létszám alakulása

A demográfiai hullám tetőzésekor, az 1980-as évek közepén nemcsak az aulában, de még az iskola éttermében is folyt a tanítás. Az intézmény közvetlen környezetében elkezdtek épülni a lakótelepek, és volt néhány olyan tanév is, amikor a szomszédos lakótelepi garázssoron kettő garázst is bérelnie kellett az iskolának, mert a kiemelkedően magas tanulói létszám miatt nem volt elegendő tanterem, így még a garázsokban is tanórákat tartottak. Természetesen a nevelők létszámának igazodnia kellett a tanulói létszámhoz, így a kezdeti 71 fő helyett 1985-ben már 83 kolléga volt a tantestületben.
Image

Nyelvoktatás

1988-ban indult el a német nemzetiségi oktatás az intézményben 31 tanulóval.

A német nyelv szerepének erősödésével a ’90-es évek elejére kezdett háttérbe szorulni az orosz mint idegen nyelv oktatása, és helyette megjelent az angol mint választható nyelv a közoktatásban.

A 2021/2022-es tanévtől felmenő rendszerben a 4. osztálytól kezdve heti 5 órában biztosítjuk a tehetséges, érdeklődő gyerekek számára az angoltagozatos képzést.